Slåttekurs

Vigga Vekst inviterer til slåttekurs - et praktisk kurs ute i Lesjas kulturlandskap. Aktive feriedager kun for deg, eller deg og hele familien!

ViggaVekst_15.jpg

Slåttekurset passer for alle – barn og voksne. Det er ingen krav til forkunnskaper, men kurset vil også være nyttig for deg som er kjent med høstingsarbeid.
Kurset foregår ute i det flotte kulturlandskapet på Lesja, og vi nyter gode måltid ute mellom arbeidsøktene. De tre kursene i juli kan være en fine og aktive feriedager,  med tid til turer i rolige, men flotte naturomgivelser i Lesja.

Om du er tilreisende eller innenbygds – lover vi godt utbytte av kurset!

Målet med kursene er å øke din kunnskap om verdifulle kulturlandskap, biologisk mangfold og praktisk skjøtsel. Det er satt opp tre kurs i 2018.

Basen er på gården vår Norderhus Søndre, men kurs to og tre holdes i hovedsak på Bjøknesetra i idylliske Lordalen. 

Kurs 1

Fredag 13. juli - søndag 15. juli:  Gjennomføres på gården Norderhus Søndre i Lesja. Det er et 3-dagers helgekurs der målet er å vise hvordan tørrhøy produseres i dag med traktor og moderne redskap. Hva er høy og forskjell på høyproduksjon før og nå? Lære om prosessen fra slått til innlegging på tørka.

Bli kjent med vekster i enga og hvordan de ulike vekstene påvirker kvaliteten på ferdig høy og varighet på enga. De som ønsker det skal få prøve traktorkjøring.

 

 

Kurs 2 og 3

Kurs 2 er et 3-dagers kurs som gjennomføres tirsdag 17. juli - torsdag 19. juli. Kurs 3 er et tilsvarende 3-dagers helgekurs fredag 20. juli - søndag 22. juli.

Her blir det fokus på ljåen som redskap, ljåslått og praktisk oppsetting, samt henging på hesjer. Bli kjent med vekster i enga og litt om biologisk mangfold.

Kurs 2 og 3 tar for seg mye av det samme, men noe mer fokus på ljåslått på kurs 2. På kurs 3 blir det mer hesjing.

Kursene har base på gården Norderhus søndre på Lora og praktisk slått/hesjing skjer på Bjøknesetra ca 15 km inn i Lordalen.

Vi vil også få tid til refleksjon, samtaler, aktiviteter og sosialt samvær.

 

 

Priser og program

Det blir mulighet for opphold og overnatting i hovedhus og småhus på gården. Enkel standard. 2-4 personer pr rom, i hovedhuset og trivelige lafta småhus på gårdstunet.

Pris pr deltaker pr kurs:

  • Full pakke ( kurs, mat og overnatting ): kr.  3.900,-
  • Kurs og mat (uten overnatting ): kr. 3.500,-
  • Ungdom 16-25 år (full pakke ): kr.  2.500,-
  • Barn – under 15 år ( full pakke ): kr. 1.500,-
  • Samla pris for to kurs  ( full pakke ): kr. 6.500,-
  • Maks pris pr familie ( pr kurs ): kr. 9.000,-
  • Maks pris pr familie ( for to kurs ): kr. 15.000,-

 

NB! Begrenset antall plasser - maks 8 deltakere pr kurs. Det er mulig å være med kun én dag på kursene – ta kontakt for avtale!

Påmeldingsfrist: 30. juni 2018. For spørsmål, ta kontakt på tlf. 971 20 611, eller på e-post.

Program kurs en

ViggaVekst_59.jpg

Få kunnskap om produksjon av tørrhøy idag. Hva er høy og hvordan produsere kvalitetshøy? Delta i prosessen fra slått til innlegging på tørka. Forskjell på høyproduksjon fra 1960 til 2018.

Bli kjent med noen engvekster og biologisk mangfold.

Fredag 13. juli

17.00-18.00    : Ankomst gården og deltakerne tildeles rom/sengeplass.
18.00-19.00    : Slåttonn og høyproduksjon i 2018.
19.00-20.00    : Kveldsmat og orientering om kurset.
20.00-21.00    : Markvandring på jordet – bli kjent med noen engvekster.
22.00              : Sosialt samvær og aktiviteter på tunet.

Lørdag 14. juli

08.00-09.00    : Felles frokost med orientering om dagen.
09.00-10.00    : Gjennomgang av redskap og maskiner som brukes i slåttonn.
10.00-12.00    : Slå ett jorde – traktor og slepemaskin.
12.00-13.00    : Lunsj ute eller inne. Spørsmål og samtale om slåtten.
13.00-16.00    : Gjøre ferdig slått + kjøring med sprederive.
18.00              : Middag på  gården. Grilling/gropstekt lam om vær og forhold tillater det. Sosialt samvær utover kvelden.

Søndag 15.07

08.00-09.00    : Frokost med orientering om dagen. Refleksjon og samtaler.
09.00-11.00    : Runde på jordet. Kjenne på høyet … evtl kjøre sprederive.
11.00-12.00    : Kjøre strenglegger på tidligere slått jorde. Niste + kaffe på jordet.
12.00-14.00    : Innkjøring av høy på tørka. Starte tørkevifter.
14.00-15.00    : Enkel middag.
15.00-16.00    : Rydding og klargjøring av rom.
16.00              : Oppsummering og kort evaluering av kurs.

Program kurs to

P1070273.JPG

Bli kjent med ljåen som redskap, praktisk slått - sliping og vedlikehold av ljå. Kort innføring om oppsett og henging av hesj, og om sammenhengen mellom slått, beiting og biologisk mangfold.

 

Tirsdag 17.07

17.00-18.00    : Ankomst gården og deltakerne tildeles rom/sengeplass.
18.00-19.00    : Slått og hesjing i «gamle dager». Bli kjent med «staur, spett og hesjetråd». Vise stempling av hull, oppsett av staur og pålegging av tråd.
19.00-20.00    : Kveldsmat og orientering om kurset.
20.00-21.00    : Runde på jordet – bli kjent med noen engvekster.
22.00              : Sosialt samvær og aktiviteter på tunet.

 

Onsdag 18.07

08.00-09.00    : Felles frokost med orientering om dagen.
09.00-11.00    : Kort om ljåen og om sliping og kvessing av ljå.
11.00-12.00    : Avreise til - og ankomst Bjøknesetra.
12.00-13.00    : Lunsj ved setra – medbrakt niste og kaffe. Orientering om Lordalen og Bjøknestra. Bl.a om biologisk mangfold og verdifulle kulturlandskap. Gjengroing.
13.00-16.00    : Instruksjon i bruk av ljå. Praktisk slått på seterkvea.
18.00              : Middag på gården. Grilling/gropstekt lam om vær og forhold tillater det. Sosialt samvær utover kvelden.

 

Torsdag 19.07

08.00-09.00    : Frokost med orientering om dagen. Kort om beiting, slått og biologisk mangfold.
09.00-10.00    : Avreise til -og ankomst Bjøknesetra.
10.00-13.00    : Praktisk slått fortsetter + starte oppsetting av første hesj. Niste + kaffe i enga
13.00-14.00    : Retur til gården.
14.00-15.00    : Enkel middag.
15.00-16.00    : Rydding og klargjøring av rom.
16.00              : Oppsummering og kort evaluering av kurs.

Program kurs tre

ViggaVekst_33.jpg

Hovedvekt på hesjing og biologisk mangfold. Bli kjent med ljåen som redskap, praktisk slått - sliping og vedlikehold av ljå. Praktisk hesjing, dvs oppsett og  henging av hesj, og sammenhengen mellom slått, beiting og biologisk mangfold.

 

Fredag 20.07

17.00-18.00    : Ankomst gården og deltakerne tildeles rom/sengeplass.
18.00-19.00    : Slått og hesjing i «gamle dager». Bli kjent med «staur, spett og hesjetråd». Vise stempling av hull, oppsett av staur og pålegging av tråd.
19.00-20.00    : Kveldsmat og orientering om kurset.

20.00-21.00    : Runde på jordet – bli kjent med noen engvekster.
22.00              : Sosialt samvær og aktiviteter på tunet.

 

Lørdag 21.07

08.00-09.00    : Felles frokost med orientering om dagen.
09.00-11.00    : Kort om ljåen og om sliping og kvessing av ljå. Prøve slått med ljå i enga.
11.00-12.00    : Avreise til - og ankomst Bjøknesetra.
12.00-13.00    : Lunsj ved setra – medbrakt niste og kaffe. Orientering om Lordalen og Bjøknestra. Bl.a om biologisk mangfold og verdifulle kulturlandskap. Gjengroing.
13.00-16.00    : Deler gruppa i to. En gruppe får instruksjon i bruk av ljå – resten hesjer. Vi bytter arbeidsoppgaver ca kl 14.30.
18.00              : Middag på gården. Grilling/gropstekt lam om vær og forhold tillater det. Sosialt samvær/aktiviteter på tunet.

 

Søndag 22.07

08.00-09.00    : Frokost med orientering om dagen. Kort om beiting, slått og biologisk mangfold.
09.00-10.00    : Avreise til -og ankomst Bjøknesetra.
10.00-13.00    : Praktisk hesjing. Niste + kaffe i enga.
13.00-14.00    : Retur til gården.
14.00-15.00    : Enkel middag.
15.00-16.00    : Rydding og klargjøring av rom.
16.00              : Oppsummering og kort evaluering av kurs.