HELGESAMLINGER

Dette er kortversjoner av ordinær temasamling, og uten overnatting. Vi har to måltider lørdag og ett måltid søndag. Måltidene kan bli ute. Helgesamlingene vil passe godt for hytte- og bygdefolk.

  • Faktura for helgesamlingene deles ut etter gjennomført samling.

  • Frist for avbestilling er senest en uke før samling.  

 
 
P1070273.JPG

Helgesamling 5 : Høsting 1 – Slåttonn i fjellbygda

Tidspunkt: Lørdag og søndag 7.-8. juli, kl 10.00 – 18.00 og kl 10.00 – 16.00

 

Påmelding: Innen 22. juni

Maks deltakerantall: 6 personer

Innhold/tema: Du lærer om slåttonn før og nå. Høyonn i 2018 + slåttonn i 1950 «kurs i ljåslått og hesjing» Noe teori.

Pris: Kr 2 500 per person inkludert måltider

 

 
P1060285.JPG

Helgesamling 6: Høsting 2 – Høsting og foredling av korn i fjellbygda

Tidspunkt: Lørdag og søndag 29.-30 september kl 10.00 – 18.00 og kl 10.00 – 16.00

Pris: Kr 3.000,- per person inkludert måltider

Påmelding: Innen 14. september

Maks deltakerantall: 6 personer

Innhold/tema: Høsting med sigd og tresking på «gamlemåten». Besøk på Lorkverna for å se maling av kornet. Noe teori.

 
ViggaVekst_52.jpg

Helgesamling 7 : Høsting 3 - Matauk

Tidspunkt : Lørdag og søndag 13.-14. oktober kl. 10.00 – 18.00 og kl 10.00 – 16.00

Pris: Kr 3.000 per person inkludert måltider

Påmelding: Innen 28. september

Max deltakerantall: 6 personer

Innhold/tema: Høsting og utnytting av ville vekster. Innhøsting av grønnsaker. Slakting av lam (frivillig), partering og tilberedning. Noe teori.